SAS-to-SAS/SATA, 3U/16-bay Redundant JBOD, Dual SES modules, 4x SAS(wide) ports (2in 2 out). Rail kit not included.

SAS-to-SAS/SATA, 3U/16-bay Redundant JBOD, Dual SES modules, 4x SAS(wide) ports (2in 2 out). Rail kit not included.

ESS16SJ1000RA-0032$3,866.67